Przyjęcie do Przedszkola – sposób składania wniosków

Rodzice/Prawni Opiekunowie

W dniach od 30 marca do 14 kwietnia 2020 r. można składać wydrukowane
 i podpisane  wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do Przedszkola „Kolorowa Wyspa” w Skórzewie (wnioski składamy w placówce I wyboru).

Odbywa się to w dwojaki sposób:

  1. na adres e-mail Przedszkola: kolorowawyspa@gmail.com W takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym), trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki,

 

  1. złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie do skrzynki podawczej w Przedszkolu w następujących godzinach:

poniedziałki i piątki: 7.00 – 10.00

wtorki, środy, czwartki: 14.00 – 17.00