6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola, różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, rozmowy indywidualne lub w małych zespołach, obserwacje dzieci ,indywidualne wspomaganie
i korygowanie rozwoju.

– ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne

– spotkania w kręgu

– zabawy i ćwiczenia poranne

– zabawy ruchowe ze śpiewem

8.00 – 8.15

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.15 – 8.30

I ŚNIADANIE – doskonalenie umiejętności w jedzeniu, zachowanie przy stole

8.30 – 8.45

Czynności samoobsługowe i higieniczne, mycie zębów

8.45 – 10.45

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE.

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zespołowe i indywidualne:

Zajęcia z całą grupą: – Zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę wszystkie dzieci; podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy; wzbudzanie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych

 • Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci – prowadzone w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.
 • Zajęcia w kącikach zainteresowań – prowadzone w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci – realizowane w ciągu dnia
  • sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela,
  • karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka, samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela,
  • zajęcia  aktywizujące dziecko o charakterze plastycznym, muzycznym, ruchowym,
  • zajęcia dowolne służące rozwijaniu zainteresowań, własnych pomysłów, zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie,
  • spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

8.45 – 10.45

Zajęcia dodatkowe: język angielski 2/tyg, gimnastyka korekcyjna 2/tyg, rytmika 2/tyg;

10.45 – 11.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do II śniadania

11.00 – 11.15

II śniadanie.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do leżakowania /zabiegi higieniczne i samoobsługowe, mycie zębów

11.30 – 12.45

 • zajęcia ciche o charakterze relaksacyjnym
 • słuchanie muzyki
 • leżakowanie
 • kontynuacja zajęć podjętych w czasie przedpołudniowym
 • praca indywidualna z dziećmi
 • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
 • swobodna działalność dzieci
 • zabawy ruchowe ze śpiewem
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym

12.45 – 13.00

Czynności higieniczno –  porządkowe, przygotowanie do obiadu

13.00 – 13.30

OBIAD – doskonalenie umiejętności w jedzeniu – zachowanie przy stole, posługiwanie się sztućcami

13.30 – 13.45

Czynności samoobsługowe i higieniczne

13.45 – 17.00

 • rozchodzenie się dzieci
 • samorzutne zabawy dzieci, obserwacje dzieci
 • wspólne zabawy ruchowe w Sali
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych
 • swobodna działalność dzieci