ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE WRZESIEŃ 2023

I Co słychać w przedszkolu?

 • omówienie zasad kodeksu grupowego
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • trening motoryki małej

II Jak być bezpiecznym?

 • poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa
 • Światowy dzień udzielania pierwszej pomocy – przypomnienie zasad oraz utrwalenie numeru alarmowego, przedstawianie się imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania
 • Zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
 • Dzień kropki, święto kreatywności, odwagi i zabawy

III Jakie są moje supermoce?

 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • trening orientacji przestrzennej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • Dzień Przedszkolaka- kształtowanie przynależności do grupy

IV Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

 • poszerzanie wiedzy na temat jesieni
 • rozwijanie aktywności badawczej
 • rozwijanie zdolności muzycznych, poznanie budowy tamburyna
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
 • Poznajemy 2 i 3 Dar Froebla – wprowadzenie pojęcia kuli i sześcianu
Upload Image...