I. Jakie są moje obowiązki?

– zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu obowiązków domowych

– poznanie pojęcia drzewo genealogiczne

– zapoznanie z prawami i obowiązkami każdego dziecka

– rozwijanie sprawności ruchowej z naciskiem na utrzymanie prawidłowej postawy ciała

– poznanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego

II. Co powinienem wiedzieć o Polsce?

– poznanie symboli narodowych

– zapoznanie z wyglądem flagi Polski i znaczeniem barw na fladze

– kształtowanie postawy patriotycznej

– rozwijanie umiejętności manualnych i plastycznych

– rozwijanie umiejętności słuchania

III. Jaki jest mój kraj?

– budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych legend polskich

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość

– zapoznanie z elementami miejscowego folkloru

– kształcenie poczucia rytmu

– doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał

IV. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielka Niedźwiedzicę?

zdobywanie informacji na temat gwiazd

– poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego

– rozwijanie umiejętności matematycznych

– integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce

– rozwijanie mowy