WRZESIEŃ

I. Co słychać w przedszkolu?

– integracja grupowa

– omówienie kodeksu grupowego

– rozwijanie mowy

– rozwijanie sprawności fizycznej

– rozwijanie umiejętności plastycznych

II. Jak być superbezpiecznym?

– poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa

– Światowy dzień udzielania pierwszej pomocy – przypomnienie zasad oraz powtarzanie numeru alarmowego

– wprowadzanie pojęcia matematycznego – koło

– wdrożenie do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

– Dzień kropki – dążenie do zrozumienia własnej indywidualności, wzmacnianie poczucia własnej wartości

III. Jakie są moje supermoce?

– rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej

– trening orientacji przestrzennej

– rozwijanie logicznego myślenia

– rozwijanie inteligencji emocjonalnej

– Dzień Przedszkolaka- kształtowanie przynależności do grupy

IV. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

– poszerzanie wiedzy na temat jesieni

– jesienne eksperymenty

– rozwijanie aktywności badawczej

– rozwijanie zdolności muzycznych

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania