Założenia dydaktyczne – Korale

Założenia maj

I. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

– zapoznanie z rodzinną miejscowością

– zapoznanie z miejscami użyteczności publicznej

– poznawanie wybranych zabytków w Europie i na świecie

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem

– zaprojektowanie i wykonanie makiety miasta

II. Czyim domem jest łąka?

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej

– zdobywanie wiedzy o motylach i pszczołach

– rozwijanie orientacji czasowo-przestrzennej

– zapoznanie z wybranymi roślinami i zwierzętami żyjącymi na łące

– tworzenie karty zielnika

III. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

– prezentowanie wiedzy osobistej o mamie i tacie oraz dostrzeganie podobieństw między członkami rodziny

– zapoznanie z sześcianem

– rozwijanie słuchu muzycznego i sprawności ruchowej

– budzenie szacunku do rodziców

– zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności

IV. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?

– zapoznanie z pojęciem przyjaźni

– utrwalanie wiedzy dotyczącej pokrewieństwa

– kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci z niepełnosprawnościami

– dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi pochodzącymi z różnych krajów

– integrowanie się dziecięca