Założenia dydaktyczne – Korale

Założenia listopad

I. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

– rozpoznawanie i nazywanie litery T,t

– wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych – rozwijanie wiedzy na temat rodziny

– poznawanie trójkąta

– zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka – rozwijanie postawy badawczej

II. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

– poznanie legendy o powstaniu Polski

– zapoznanie z nazwami państw sąsiadujących z Polską – zapoznanie z literą i,I

– poznanie zapisu cyfrowego liczby 5

– rozwijanie umiejętności liczenia – poszerzanie wiedzy na temat Polski i sławnych Polaków

– kształcenie percepcji słuchowej

III. Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

– rozpoznawanie i nazywanie litery D,d

– poszerzanie wiedzy na temat polskich legend

– poznanie zapisu cyfrowego liczby 0 oraz wprowadzenie znaków <,>, =

– rozwijanie mowy podczas rozmów na temat różnych regionów Polski – doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania

IV. Gdzie można spotkać Mała Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

– odkrywanie litery K,k

– wzbogacanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej – poznanie zapisu cyfrowego liczby 6

– rozwijanie kreatywności plastycznej – projekt układu słonecznego – rozwijanie sprawności fizycznej