Listopad – najważniejsze wydarzenia w Przedszkolu

LISTOPAD

01.11.2022 Wszystkich Świętych Dzień wolny (wtorek)
04.11.2022 Dzień postaci z bajek (czytanie bajek) Rodzice, nauczyciele
10.11.2022 Warsztaty biblioteczne w Skórzewie w SP2 Bursztyny
11.11. 2022 Święto Niepodległości

W przeddzień – Robimy kotyliony, śpiewamy pieśni patriotyczne, omawiamy symbole narodowe

wychowawcy
23.11.2022 godz. poranne Pasowanie na Przedszkolaka/spotkania integracyjne (połączone z zajęciami otwartymi) Wychowawcy
14- 18.11 2022 Zajęcia otwarte dla rodziców godz. 9:00 Dyrektor, wychowawcy
17.11.2022 Warsztaty biblioteczne w Skórzewie w SP2 Diamenty
21.11.2022 Tatr muzyczny – W krainie tysiąca i jednej nocy Dyrektor
21.11.2022 Dzień życzliwości i pozdrowień wszyscy
22.11.2022 Dzień Kredki Dla chętnych
25.11.2022 Dzień pluszowego misia wszyscy
28.11.2022 Teatr muzyczny – Płynie Wisła, płynie Dyrektor
29.11.2022 Warsztaty – Fascynujące życie mrówek Wszystkie grupy
30.11.2022 Warsztaty – Dekoracje świąteczne Bursztyny