Założenia dydaktyczne na maj 2021 ,,Bursztyny”

          ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE NA MAJ 2021

 

          I TYDZIEN ,,ŁĄKA WIOSNNĄ”

 • rozwijanie mowy, myślenia przyczynowo-skutkowego. Tworzenie informacji w oparciu o utwory literackie
 • Uczenie szacunku do przyrody. Wskazywanie walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie. Doskonalenie liczenia w zakresie (1 do 6)
 • Umuzykalnienie – zabawy tabaczne, ćwiczenia emisyjne, śpiew a capella. Słuchanie muzyki poważnej
 • Kształtowanie ekspresji plastycznej z użyciem: kredki, farb, plasteliny
 • Doskonalenie sprawności fizycznej w toku ćwiczeń i zabaw ruchowych                                                                                                                             II TYDZIEŃ ,,WIOSNA NA WSI”
 • rozwijanie mowy i myślenia (utwory literackie, teatrzyk kukiełkowy)
 • pobudzanie pracy lewej i prawej półkuli mózgowej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • ćwiczenia w liczeniu
 • kształtowanie umiejętności plastycznych (formy przestrzenne)
 • umuzykalnienie – kształtowanie poczucia rytmu, śpiew a capella solo i w grupie, słuchanie muzyki
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, stosunku o przyrody, odpowiedzialności za ,,braci mniejszych”
 • cieczenia umiejętności plastycznych (rysowanie, formy przestrzenne)
 • rozwijanie sprawności fizycznej (zabawy ruchowe, ćwiczenia)                                                                                                                                           III TYDZIEŃ ,,ZNAMY RÓŻNE ZAWODY”
 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w rozumieniu i poznawaniu siebie i swojego otoczenia
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem 
 • ćwiczenie umiejętności w liczeniu (od 1 do 6)
 • rozwijanie umiejętności plastycznych z użyciem rozmaitych materiałów plastycznych w tym masy solnej
 • słuchanie muzyki, śpiew, zabawy rytmiczno-ruchowe
 • rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej                                                                                                                                       IV TYDZIEŃ ,,MOI RODZICE”
 • rozwijanie mowy i myślenia inspirowane utworem literackim
 • rozwijanie koncentracji uwagi, pamięci logicznej i wyobrażeń
 • wywoływanie przeżyć mających wpływ na zrozumienie i zapamiętywanie utworu
 • przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w przedstawieniu
 • wzmacnianie więzi z najbliższą rodzinną – przegotowywanie do Dnia Matki i Ojca (recytacja wierszy, śpiew, upominek) 
 • ćwiczenie emisji głosu, śpiew solo i w grupie
 • kształtowanie umiejętności plastycznych z użyciem różnorodnych narzędzi plastycznych: kredka, pędzel, nożyczki
 • zabawy ruchowe z uwzględnieniem ćwiczeń według Weroniki Sherborne