Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola

Dnia 15 marca 2021 r. o godz. 12:00 została upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego
 „Kolorowa Wyspa” w Skórzewie.

Najmniejsza ilość punktów na kwalifikacje wynosi: 4.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są podpisać
Oświadczenie Woli Przyjęcia Dziecka
do dnia 19 marca 2021 r.

Potwierdzanie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

  1. rodzic składa w przedszkolu oświadczeniewoli przyjęcia dziecka (dokument do pobrania na stronie internetowej przedszkola – kolorowawyspa.edu.pl )  

lub

  1. rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia dziecka
    w wersji elektronicznej, logując się
    w systemie NABÓR poprzez identyfikator wniosku – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

 

Brak Oświadczenia Woli przyjęcia Dziecka oznacza rezygnację
 z miejsca w Przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana
22 marca 2021 r. o godz. 12:00.

OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA