Życzenia świąteczne dla Dzieci i ich Rodzin

Staropolskim obyczajem,
gdy w Wigilię gwiazda wstaje,
Nowy Rok zaś cyfrę zmienia,
wszyscy wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności
i ja życzę Wam radości,
aby wszystkim się darzyło,
z roku na rok lepiej było…

Rodzicom, Dzieciom i ich całym Rodzinom, życzenia ślą: Organ Prowadzący Przedszkole, Dyrekcja, Nauczyciele oraz Personel Przedszkola