Założenia dydaktyczne- listopad grupa „Bursztyny”

I tydzień – „Jesienna szaruga”

  • dziecko słucha tekstu czytanego (poezja, proza) ze zrozumieniem np.: emocji i uczuć bohaterów.
  • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w obrębie pory roku.
  • rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń ruchowych.
  • doskonali umiejętność liczenia do 4.
  • wykonuje pra