Listopad – najważniejsze wydarzenia w Przedszkolu

LISTOPAD

05.11.2020 Dzień postaci z bajek (czytanie bajek) Rodzice, nauczyciele
11.11. 2020 Święto Niepodległości

W przeddzień – Robimy kotyliony, śpiewamy pieśni patriotyczne, omawiamy symbole narodowe

wychowawcy
15.11.2020 Pasowanie na Przedszkolaka W. Wadelska
22.11.2020 Dzień Kredki Dla chętnych
25.11.2020 Dzień pluszowego misia Wychowawcy
30.11.2020 Andrzejki Dla chętnych