Założenia programowe na marzec – Diamenty, Rubiny

Tydzień 1 – Zwierzęta dżungli i sawanny

Treści programowe:

 • Przyroda wiosną: poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu, wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Zainteresowania plastyczne: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

.

Tydzień 2 – Zwierzęta naszych pól i lasów

Treści programowe:

 • Obserwacja przyrody: obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.
 • Przyroda wiosną: poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • Spostrzeganie słuchowe: rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Orientacja przestrzenna: określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Zainteresowania plastyczne: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem,  rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień 3 – Marcowa pogoda

Treści programowe:

 • Przyroda wiosną: dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • Działalność badawcza: uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Spostrzeganie słuchowe: rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych, rozpoznawanie dźwięków celowo wytworzonych, rozpoznawanie odgłosów przyrody, reagowanie na polecenia słowne.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp., słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Zainteresowania plastyczne: lepienie: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Instrumenty perkusyjne: próby akompaniowania do piosenek na wykonanych instrumentach.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 

Tydzień 4 – Wiosenne przebudzenia

Treści programowe:

 • Przyroda wiosną: obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), poznawanie oznak nadchodzącej wiosny.
 • Uprawa roślin i hodowla zwierząt: uczestniczenie w pracach dorosłych, dbających o rośliny w ich otoczeniu (np. pomoc przy podlewaniu roślin doniczkowych).
 • Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu: rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.
 • Myślenie (logiczne): rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Pamięć: zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Klasyfikowanie:  porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Barwy wokół nas: rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych, nazywanie barw dostrzeganych wokół siebie (ubrania, zabawki, przyroda, zjawiska pogodowe).
 • Zainteresowania plastyczne: rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów, tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.