Założenia programowe na kwiecień – Turkusy, Szmaragdy

TYDZIEŃ I
WIOSENNE POWROTY
- wzbogacenie wiedzy o ptakach
- wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną
- usprawnianie umiejętności liczenia
- rozwijanie sprawności rąk
- rozwijanie umiejętności matematycznych
TYDZIEŃ II
WIELKANOC
- wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy
- kształtowanie poczucia rytmu muzycznego
- poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
- wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego
TYDZIEŃ III
WIOSNA NA WSI
- wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi
- rozwijanie możliwości językowych dzieci
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie sprawności dłoni
- poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka
TYDZIEŃ IV
DBAMY O PRZYRODĘ
- wyrabianie nawyku segregowania śmieci
- kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody
- zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie
- rozwijanie zmysłu węchu
- poszerzanie wiedzy na temat kwiatów