Turkusy, Szmaragdy – założenia programowe na maj

Maj, tydzień 1. Moja miejscowość, mój region

 • określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
 • nazywanie swojej miejscowości, poznawanie ważniejszych obiektów i miejsc
 • zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.)
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście

Maj, tydzień 2. Moja ojczyzna

 • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Maj, tydzień 3. Łąka w maju

 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:-  ze śpiewem-  rytmicznych- ilustracyjnych

Maj, tydzień 4. Święto rodziców

 • podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń
 •  słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów
 •  wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście