Turkusy, Szmaragdy – założenia programowe na czerwiec

Tydzień I

Niby tacy sami, a jednak inni

- kształtowanie postawy tolerancji

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- wdrażanie do kulturalnych zachowań

- rozwijanie ciekawości poznawczej

- rozpoznawanie i nazywanie kolorów

- integracja rówieśników

- uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi

Tydzień II

Wakacyjne podróże

- zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem

- umuzykalnianie dzieci

- utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci

- rozwijanie sprawności plastycznych

- utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach

- utrwalanie imienia i nazwiska/adresu

Tydzień III

Pożegnania nadszedł czas

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

- rozwijanie zasobu słownictwa

- utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą

- zachęcanie do wykonywania prostych potraw

- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień IV

Projekt Las

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew liściastych i drzew iglastych

- wzbogacanie wiedzy dotyczącej lasu

- rozwijanie słownictwa

- zapoznanie z pracą leśniczego

- utrwalanie nazw drzew i zwierząt leśnych

- uwrażliwianie na konieczność dbania o zasoby przyrody