Rekrutacja 2019/2020

Od 18 marca będzie można składać wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Dopiewo.

Harmonogram rekrutacji w bieżącym roku został zawarty w Zarządzeniu Nr 3/19 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego a także składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo na rok szkolny 2019/20.

Z kolei kryteria rekrutacji do przedszkoli zostały określone w Uchwale Nr XXXVI/457/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo.

HARMONOGRAM 2019
Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 18-25.03.2019 23-29.04.2019
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola 26-29.03.2019 06-08.05.2019
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 05.04.2019 godz. 12.00 20.05.2019 godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 12.04.2019 do 24.05.2019
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 16.04.2019 godz 12.00 28.05.2019 godz. 12.00