Kwalifikacja dzieci do przedszkola

Dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego
„Kolorowa Wyspa” w Skórzewie.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są podpisać
Oświadczenie Woli Przyjęcia Dziecka
do dnia 5 maja 2017 r. (druk do pobrania w biurze przedszkola).

Brak Oświadczenia Woli przyjęcia Dziecka oznacza rezygnację
z miejsca w Przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana
8 maja 2017 r. o godz. 12:00.