I spotkanie z Rodzicami nowoprzyjętych Dzieci

Zapraszamy

na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, które od września 2017 roku rozpoczynają przygodę z Przedszkolem „Kolorowa Wyspa”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca 2017 roku o godz. 16.00

W programie:

  • Omówienie planu dnia;
  • Wyprawka przedszkolaka;
  • Omówienie przebiegu dni adaptacyjnych;
  • Opłaty w przedszkolu;
  • Na spotkaniu podpisywane będą umowy (należy zabrać dowód osobisty i nr PESEL dziecka)

Zapraszamy wyłącznie osoby dorosłe (bez dzieci).

Planowany czas spotkania 45-60 min