Diamenty, Rubiny – założenia programowe na październik

Poznajemy przyrodę
1.Jesień-  rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie i kształcie
rozpoznawanie drzew , poznawanie nowych słów
2.Warzywa i owoce- rozpoznawanie i nazywanie oraz smakowanie na zdrowie

Nasze rodziny
1. Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- imiona rodziców, nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
pełnienie ról społecznych w toku zabawy
-dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny

Domowi ulubieńcy
1.Poznawanie zasad dbania o zwierzęta domowe, karmienie, wizyty u weterynarza
wychodzenie na spacer, miejsce na odpoczynek, szacunek dla zwierząt