Diamenty, Rubiny – założenia programowe na maj

Tydzień 1 i 2 – Moja miejscowość, mój region, moja ojczyzna

Treści programowe:

 • Miejsce zamieszkania: określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto), nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc.
 • Poczucie przynależności narodowej: zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Intuicja geometryczna: dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Działalność badawcza: naturalne zabawy badawcze, np. poznawanie właściwości różnych materiałów w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.).
 • Zainteresowania plastyczne: wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Teatr: odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień 3 – Łąka w maju

Treści programowe:

 • Przyroda latem: obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących latem w przyrodzie, poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Zainteresowania plastyczne: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień 4 i 5 – Święto Rodziców

Treści programowe:

 • Wiedza o rodzinie: podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego, opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny.
 • Rodzinne święta: dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt, określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.
 • Myślenie przyczynowo-skutkowe: układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Wzajemna komunikacja: wyrażanie swoich myśli, przeżyć w kontaktach z drugą osobą.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Zainteresowania plastyczne: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Wartości społeczno-moralne: przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.