Diamenty, Rubiny – założenia programowe na czerwiec

Tydzień 1 – Niby tacy sami a jednak inni

 

Treści programowe:

 • Emocje, radzenie sobie z nimi: próby nazywania swoich emocji.
 • Dziecięce relacje: stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Komunikowanie się w grupie: dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Myślenie (twórcze): przekształcanie figur w rysunki, np. koła – w słońce, linii ukośnej – w górę itp.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Intuicja geometryczna: wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
 • Barwy wokół nas: rozróżnianie i nazywanie barw – podstawowych i pochodnych.
 • Zainteresowania plastyczne: rysowanie kredkami, malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

Tydzień 2 – Wakacyjne podróże

 

Treści programowe:

 • Działalność badawcza: uczestniczenie w zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
 • Środki transportu i ruch drogowy: poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki.
 • Dbałość o bezpieczeństwo: omawianie zasad właściwego zachowania się w środkach transportu, przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
 • Świat bliski i świat daleki: dzielenie się wrażeniami z pobytu poza swoim miejscem zamieszkania, np. wyjazdów do rodziny.
 • Myślenie przyczynowo-skutkowe: układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Klasyfikowanie: dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku).
 • Zainteresowania plastyczne: malowanie: palcami, dłonią, pędzlem, wycinanie, wydzieranie, składanie papieru, tworzenie kompozycji z różnych materiałów (kolaż).
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień 3 i 4 – Pożegnania nadszedł czas

 

Treści programowe:

 • Współdziałanie w grupie: uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • Komunikowanie się w grupie: dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Myślenie (logiczne): rozwiązywanie prostych zagadek.
 • Pamięć: powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek.
 • Uwaga: skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • Słownictwo: nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.), słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Wypowiedzi ustne: odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • Przygotowanie do pisania: rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • Liczenie: liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • Klasyfikowanie: porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • Zainteresowania plastyczne: rysowanie kredkami, malowanie: palcami, dłonią, pędzlem.
 • Muzyka i śpiew: śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • Muzyka i ruch: uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, ilustracyjnych.
 • Sprawność ruchowa: uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa, uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.