Bursztyny – założenia programowe na październik

Tydzień I Jesień w sadzie

1. Jesienią, jesienią sady się rumienią – zapoznanie z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną

2. Liczymy owoce – rozwijanie umiejętności liczenia

3. W sklepie z owocami – zapoznanie z wygładem sklepu

4. Sałatka owocowa – zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matematycznej

5. Owoce egzotyczne – klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie

Tydzień II Jesień na działce

1. Czas na zbieranie warzyw – rozpoznawanie i nazywanie warzyw

2. Rozmowy warzyw – zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną

3. Praca na działce – dostrzeganie rytmiczności dnia oraz następstwa czasowego

4. Przetwory z warzyw – zapoznanie ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty

5. Największa kapusta – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu

Tydzień III Nasze rodziny

1. Kochamy swoich najbliższych – zapoznanie z literą m: małą, wielką, drukowaną i pisaną

2. Kim dla siebie jesteśmy – określanie relacji między członkami rodziny

3. Wesoło spędzamy ze sobą czas – wyrabianie spostrzegawczości

4. Rodzinne przyjęcie – rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami

5. Co robią nasi rodzice – rozwijanie zainteresowania pracą rodziców

Tydzień IV Nasi domowi ulubieńcy

1. Koty i kotki – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

2. Psy wokół nas – rozwijanie mowy

3. Przyjacielskie zwierzaki – umuzykalnienie dzieci

4. Lubimy zwierzęta – zapoznanie z cyfrą 4

5. Zwierzęta w schronisku – rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt