od dyrektora

RODO

RODO

informacja dla rodziców

Wrzesień – najważniejsze wydarzenia w Przedszkolu

spotkania z rodzicami, Dzień Chłopca, teatr Krokodyl

Dni adaptacyjne

24 i 25 lipca od 9:00 - 11:00